A Comisión de Ética e Deontoloxía comunica que como forma de espallar o código ético da nosa profesión e para facilitar unha mellor comunicación, ponse a disposición dos/as profesionais e estudantes de Psicoloxía a posibilidade de trasladar consultas sobre dilemas éticos non xurídicos ou dúbidas que se presente na práctica da Psicoloxía, tendo en conta que as respostas en ningún caso serán vinculantes e a decisión da mellor opción a levar a cabo será sempre responsabilidade da persoa que realiza a consulta.

As respostas ás consultas non se realizarán de maneira urxente, dado que hanse facer co tempo suficiente para ser realizadas de forma colexiada.

    Nova consulta CED

    * Obrigatorio