FORMULARIOS

OFERTAS DE EMPREGO

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia difunde entre os colexiados e colexiadas as ofertas de emprego recibidas no COPG que as empresas/entidades remiten.

Trátase dunha labor de difusión na que o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia non se fai responsable dos aspectos que conleva a oferta nin a candidatura.

CITA PREVIA

Este é o sistema de cita previa para aqueles trámites colexiais que non sexa posible realizar telematicamente.

O persoal administrativo confirmará a posibilidade da cita, así como a maneira na que preparar a documentación, no caso de que sexa preciso.

Podes consultar as recomendacións establecidas para a atención presencial no COPG para unha maior seguridade de todos e de todas.

TABOLEIRO DE ANUNCIOS

Trátase dun labor de difusión na que o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia non se fai responsable dos aspectos que conleva esta información.

EMPRÉSTITO DE MATERIAL

O Colexio Oficial de Psicoloxía pon en marcha o servizo de empréstito de material de avaliación psicolóxica para os/as colexiados/as.