Este é o sistema de cita previa para aqueles trámites colexiais que non sexa posible realizar telematicamente.

O persoal administrativo confirmará a posibilidade da cita, así como a maneira na que preparar a documentación, no caso de que sexa preciso.

Podes consultar as recomendacións establecidas para a atención presencial no COPG para unha maior seguridade de todos e de todas.

    Cita Previa

    * Obrigatorio