O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia difunde entre os colexiados e colexiadas as ofertas de emprego recibidas no COPG que as empresas/entidades remiten.

Trátase dunha labor de difusión na que o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia non se fai responsable dos aspectos que conleva a oferta nin a candidatura.

Podes enviar tamén a túa oferta de emprego a través da sede elecrónica do COPG [accede ao enlace]

    Ofertas de emprego
    1. Psicólogo/aPsicólogo/a Especialista en Psicoloxía ClínicaPsicólogo/a con Máster en Psicoloxía Xeral SanitariaPsicólogo/a habilitado/a para o exercicio de actividades sanitarias
    2. Contrato LaboralAutónomo

    * Obrigatorio